Brygga mellan DMR och Echolink

Det finns nu en brygga mellan DMR och Echolink uppsatt för test & utvärdering. Det är SM0TSC Johan som har satt upp detta för oss. Tack Johan!

Just nu hittar du bryggan på Echolink som SM0TSC-L och på DMR är det TG2401 som gäller. OBS, TG kan ändras under testfasen.

Själva bryggan körs med Svxlink och en AMBE-server på klientsidan. Hårdvara som åtgår på klientsidan är en RPI4 och en AMBE3000-USBsticka och fast IP. Denna funktion & möjlighet finns i BM masterserver 2401 och sätts upp av sys.admin.

Det är noga att man projekterar detta noggrant då signalnivåer är oerhört viktiga att justera in rätt. Detta för ett behagligt ljud på bryggans båda sidor (digitalt/analogt).