En lista att hålla koll på…

En lista att hålla koll på är Blocked Users. Du hittar den här; http://83.233.234.102/status/places/BlockedUsers.htm

Det kan finnas olika anledningar till att man får sitt ID på denna lista. T ex att man uppenbart kör utanför bandplan.

Teamet bakom 2401 spärrar ALDRIG en signal eller ett id på eget bevåg om man inte uppenbart bryter mot gällande bandplan. En spärrinitiering måste alltid i annat fall komma från myndighet eller SSA. Vi följer dessa och kan komma att hänvisa dig till SSA för utredning om varför du hamnat på spärrlistan.

Hör av dig till Sys.Admin om du hamnat på denna lista så reder man ut varför man har hamnat här.

https://www.facebook.com/groups/swedmr/

73 de Teamet bakom 2401