Uppmaning och rekommendation angående specialsignaler på 2401

Det finns i skrivande stund 42 signaler/id:n som är eller inom kort kommer bli ogiltiga registrerade för DMR. Vänligen kontrollera din signals giltighet i SSA Callbook så snart du kan. Det gäller då SG, SE och andra specialsignaler.

Sys.Admin låter meddela att man inte lägger sig i användandet ute på klientsidan, alltså repeatrar och HotSpots. För att bli spärrad på masterservern ska en initiering av en sådan åtgärd komma från PTS, Polisen eller SSA när man använder ogiltig signal. Har man konfigurerat sin nod utanför banden riskerar man däremot att bli spärrad då man uppenbart bryter mot gällande bandplaner. OBS, att enbart svenska användare blir spärrade i sådant fall då det förekommer utländska användare på masterserven och vi kan inte kontrollera dessas bandplaner på ett smidigt sätt.

Det finns idag ett minimalt behov av specialsignal på HotSpotar då detta företrädesvis förekom då man körde Callsign Routing på D-Star (US-Trust eller ircDDB).  Idag kan man få ett suffix för sin HotSpot för det befintliga DMR-id man har i konfigurationen av ex vis Pi-Star.

73 från Teamet bakom SWEDMR gm. SA3BPE