FQDN-info

Nu har vi fått kontroll på en hel del domäner och en av dessa är ham-dmr.se. Detta innebär att master.ham-dmr.se återigen fungerar. Men, detta FQDN pekar inte på masterserver 2401 utan mot masterserver 2402. Varför då? Jo, av den enkla anledningen att vi fortfarande har problem med 2401 och packet loss där.

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till SM0TUI Jonas som hjälpt till att få kontroll över domänerna och kontakten med SM0TSC Johans dödsbo. Tack Jonas!

73 de Sys.Admins