SK0NN är nu ansluten mot BM

SK0NN är nu ansluten mot BM som den första Yaesu C4FM repeatern direkt mot BM2401 via IMRS protokollet.

Yaesu DG-ID mappas mot BM TG´s enl nedan

40, 2400,

41, 2401,

42, 2402,

43, 2403,

44, 2404,

45, 2405,

46, 2406,

47, 2407,

99, 240,

16, 2416,

30, 2410,

11, 240240,

24, 240216,

02, 240241

SK0NN finns i Haninge på frekvensen 434.5375 -2 MHz och supporterar bägge Yaesus C4FM mode

//SM0TSC