Uppdatering ang samtrafik mellan DMR (Brandmeister) / D-STAR / Yaesu C4FM (YSF)

Liten uppdatering ang samtrafik mellan DMR (Brandmeister) / D-STAR / Yaesu C4FM (YSF) Det är som ni kanske vet möjligt att få samband mellan de olika näten nedan följer en lista på hur det är kopplat:

XLX010B (D-STAR/YSF) – TG240240 (Brandmeister)

XLX010D (D-STAR/YSF) – TG2410 (Brandmeister)

XLX010E (D-STAR/YSF) – TG24024 (Brandmeister)

XLX010F (D-STAR/YSF) – TG24033 (Brandmeister)

XLX010J (D-STAR/YSF) – TG240216 (Brandmeister)

XLX010K (D-STAR/YSF) – TG2400 (Brandmeister)

XLX010Q (D-STAR/YSF) – TG2402 (Brandmeister)

XLX010S (D-STAR/YSF) – TG2403 (Brandmeister)

XLX010T (D-STAR/YSF) – TG2404 (Brandmeister)

XLX010U (D-STAR/YSF) – TG2405 (Brandmeister)

XLX010V (D-STAR/YSF) – TG2406 (Brandmeister)

XLX010W (D-STAR/YSF) – TG2407 (Brandmeister)

Från D-STAR kopplar man sig på normalt sätt till resp XLXmodul från hotspot eller repeater. Från Yaesu (C4FM/YSF) kopplar man sig via MMDVM baserad hotspot eller repeater och väljer modul på normal sätt (via Wires-X knapp på radio osv). Från DMR så kör man resp talgrupp på gängse vis.