Oregistrerade talgrupper

Den har kommit in synpunkter på att det blir mer och mer vanligt med att köra över oregistrerade talgrupper i det svenska DMR-nätet. Detta ställer till en del bekymmer för oss då vi får ett icke transparent nät som inte är öppet för ALLA. Följande text ska ses om en rekommendation.

Det är idag fullt möjligt att skapa sig en egen talgrupp utan att registrera denna någonstans. Teamet bakom SWEDMR och den svenska masterservern 2401 ser detta problematiskt då det ställer till en del oreda i systemet för användarna. Det blir svår att hålla reda på alla talgrupper som idag finns samt att svarsfrekvensen riskerar att minska.

Vi bör alla sträva efter att ha ett homogent nät där alla får svar vid allmänna anrop enligt den talgruppsmodell som finns på https://swedmr.local/talgrupper/ Följer alla denna grund så får vi ett
homogent nät för ALLA där alla kan nå alla.

Vill man vara riktigt resurssnål och använda nätet med riktigt slimmade resurser kan man med fördel köra private call (individanrop) eller med den talgrupp vi alla användare har med vårt DMR-id 240XXXX. Låt det därmed stanna där och inte skapa en massa extra talgrupper som börjar på 240. Läs mer om talgrupper på https://swedmr.local/wiki/talgrupp/

73 de Sys.Admins gm SA3BPE