Rekommendation för SSA-bulletin

Teamet bakom SWEDMR och den svenska masterservern 2401 rekommenderar from 2019-11-17 att SSA-bulletin läses på talgrupp 2410. Meddela gärna 15-20 min innan uppläsningen på TG240 och TG2400-TG2407 att bullen läses på TG2410 då fler får chans att checka in/delta. Meddela gärna även klockslag eller om ”X minuter läses SSA-bulletin på TG2410”.

Talgrupp 2410 är länkad till DCS/XLX010D på D-Star och YSF. Det kommer även tas upp på nästa SSA-styrelsemöte om att aktualisera ett SSA HQ-nät på DMR. Vi ber om att få återkomma om utfallet i denna fråga.

Du kommer till 2410 via DMR genom att sända group call till 2410 med din terminal (glöm inte att lägga in TG2410 i din RX-Group list). Från D-Star kommer du till DCS/XLX010D genom att sända URCALL: DCS010DL

73 de Sys.Admins

Finns även att läsa på SSA hemsida: https://www.ssa.se/digitalsektionen/rekommendation-for-ssa-bulletin-dmr-d-star/