Information om DMR & D-Star i SM

Här kommer lite information som rör BrandMeister MasterServrar 2401 & 2402 (DMR) samt XLX010-servern (D-Star).

Det har nu ikväll varit ett möte mellan admins/sys-ops för nämnda servrar. Ett konstruktivt möte där vi är enade om att framtiden är säkrad för system, servrar och tjänster.

En person har nu blivit sex, detta då SM0TSC Johan tidigare administrerat och pysslat om servrar för DMR & D-Star i Sverige i princip helt själv. Ett intensivt arbete pågår fortfarande med att sätta sig in i de olika anpassningar som SM0TSC Johan har varit behjälplig att sätta upp. Vi gör allt vi kan för att allt ska fungera som vanligt.

Det är nu säkrat upp med root access på servrar så att liknande incident inte ska hända i framtiden med att vi riskerar att allt står och faller med en person.

Support? Här finns det lite alternativ beroende på om det gäller DMR eller D-star.

Vet du inte vart du ska vända dig så ställ din fråga i någon av Facebookgrupperna så blir du pekad i rätt riktning om vart du kan få hjälp.

Då vi inte är heltidsanställda för drift och underhåll av respektive tjänst ber vi er alla användare att skriva i någon av grupperna ovan och inte i privata PM eller mejl till oss. Tack för att ni respekterar detta!

Framtiden? Den lever vi i och vi ska träffas igen om ca tre månader för att fortsätta vår konstruktiva diskussion om de olika systemen och dess tjänster. Allt för att allt ska vara som vanligt.

73 de sys.admins/sys.ops

SM7SKI, SA7BVV, SA7BGG, SM6TKT, SA2RJO & SA3BPE