Lösenord på Hotspot eller Repeater

Det har sedan en längre tid tillbaka utomlands mer eller mindre varit ett krav på att ha ett lösenord på sin hotspot eller repeater som bygger på MMDVM eller HomeBrew (HB) protokollen. Detta har vi före 15/3–2021 inte haft som krav i Sverige mot uppkoppling av den Svenska masterservern 2401.

Sedan 15/3–2021 är detta med lösenord ett krav även i Sverige då det har förekommit en del kapningar av ID’n där icke amatörer använder sig av radioamatörers ID’n för att ges åtkomst att sända illegalt på amatöradiorepeatrar och hotspots som använder tidigare nämnda protokoll. Notera att det främst gäller enheter med sju och niosiffriga ID’n.

Vi är idag förskonade av okynnesanvändning och kapning av ID’n för övriga repeatrar med sexställigt ID. Det finns lite andra mekanismer och således kontrollfunktioner för att minimera missbruk av dessa ID’n, hur detta går till avslöjas dock inte här i denna text.  

Tyvärr får det tas till dessa åtgärder i Sverige även om vi varit förskonade från nämnda problem under en längre tid. Ett par av förklaringarna till problematiken kan vara tillgängligheten och prisbilden på enheterna som möjliggör okynnesanvändning ser ut som den gör då det inte är särskilt dyra prylar att införskaffa. Det krävs heller ingen särskild kompetens för att sätta upp enheterna då all erforderlig support finns publikt på Internet.

För mer information (på engelska) om hur du kommer igång med ett lösenord, se; https://news.brandmeister.network/configure-a-security-password-for-your-hotspots/

För support på svenska hänvisas du till Facebookgruppen SWEDMR där enbart radioamatörer släpps in, se; https://www.facebook.com/groups/swedmr

Det kommer att publiceras en Zoomlänk här så snart en presentation på svenska har arbetats fram.

Väl mött på den svenska masterservern 2401!

73 de Sys.Admins